עברית

הרא”ז 13

בקרוב – פרוייקט חדש ברחוב הרא”ז.

אסף נחשוני – בונים את רחובות מחדש.

9 Floors

18 Housing units

For more information regarding an apartment for sale, please fill out the contact form and we will get back to you with everything you need to know.