English

האימהות 7-9

בקרוב – פרוייקט חדש ברחוב האימהות .

אסף נחשוני – בונים את רחובות מחדש.

1 בניינים

8 קומות

16 יחידות דיור

אם ברצונך לקבל מידע על דירות למכירה באחד מהפרויקטים שלנו, יש למלא טופס הקשר ונחזור אליך עם כל המידע.